[embedyt]https://youtu.be/fmt_unF4kG4[/embedyt]

Prunksitzung – Kampagne 2016/2017

[embedyt]https://youtu.be/6EZaj9MHnHQ[/embedyt]

Prunksitzung – Kampagne 2008/2009

 [embedyt]https://youtu.be/HFONgB_4naU[/embedyt]

Prunksitzung – Kampagne 2006/2007

[embedyt]https://youtu.be/4G5j9yQmtlI[/embedyt]

Prunksitzung – Kampagne 2005/2006

 [embedyt]https://youtu.be/N3CCpbMcPh8[/embedyt]

Prunksitzung – Kampagne 2004/2005